Poslanie PSYCH-K®

Citujem slová od Roba Williamsa zo stránky https://psych-k.com:
‘’Celkovým poslaním PSYCH-K® je podporovať posvätnú globálnu evolúciu. Aby som bol konkrétnejší, všimol som si, že mnohí ľudia akoby zabudli na svoju pravú identitu duchovných bytostí s ľudskou skúsenosťou. Keď sú vaše podvedomé presvedčenia v súlade s touto základnou pravdou, oslobodíte sa z akéhosi väzenia obmedzujúcich presvedčení. Tieto presvedčenia môžu obmedzovať to, kým ste, ako aj to, kým chcete byť. Moja osobná životná skúsenosť, ako aj 14 rokov práce psychoterapeuta, ma naučili, že zdroj takmer všetkého utrpenia, bez ohľadu na to, či je mentálne, fyzické alebo emocionálne, pochádza zo základnej ilúzie odlúčenia od našej skutočnej duchovnej podstaty.

Podvedomie je často ako mínové pole obmedzujúcich presvedčení a starých zastaraných „programov“, ktoré už nie sú hodné toho, kým ste alebo kým sa stávate. Tieto obmedzujúce podvedomé presvedčenia ovplyvňujú všetky aspekty vášho života vrátane; vaše vzťahy, sebavedomie, finančnú prosperitu, výber kariéry, dokonca aj vaše zdravie a kondíciu. PSYCH-K® vám pomôže uvoľniť bezpečnú cestu cez tieto „zátarasy“ na nové miesto s rozšíreným potenciálom v každej oblasti vášho života.

Sme v procese monumentálneho posunu v ľudskom vedomí, ktorého súčasťou vedome aj podvedome hráme všetci. Zlou správou je, že problémy, ktorým čelíme, sú obrovské. Dobrou správou je, že riešenia sú k dispozícii. A najlepšia správa je, že my sme riešenie! To je, ak dokážeme vyvinúť naše vedomie na novú úroveň myslenia. Ako povedal Albert Einstein, nemôžeme vyriešiť problém z úrovne myslenia, ktorá ho vytvorila. Výskumy ukazujú, že PSYCH-K® vytvára stav celého mozgu, ktorý zase funguje ako akási „brána k vyššiemu vedomiu“, pozdvihuje schopnosť myslenia na novú úroveň funkčnosti a kreativity. Je to tento vyšší stav vedomia, ktorý je potrebný, aby sme pomohli vyriešiť problémy, ktorým čelíme, osobne aj globálne.’’