Čo je PSYCH-K®

Táto terapeutická metóda bola založená v roku 1989 Robertem M. Williamsem v Denveri. Viac ako 30 ročná terapeutická metóda alebo tiež nazývaná energetická psychológia. Za touto metódou stojí aj najväčší propagátoro, ktorý do tejto metódy prispel hmatateľnými dôkazmi Bruce H. Lipton. Rob Williams vedení túžbou umožniť ľuďom významné pokroky, bol intuitívne vedení k “duchovnému načítaniu“ novej metódy. Sám sa preto označuje iba za sprostredkovateľa PSYCH-K® metódy, nie jej autorom.

Metóda PSYCH-K® (čítaj sáj kej) pochádza z angličtiny čo v preklade môžeme preložiť do voľného prekladu ako kľúč k duši. Veľmi jednoduchý, príjemný, bezpečný spôsob, ktorým môžeme efektívne prekonať obmedzenia našej mysle, ktorým sme uverili a zmeniť čokoľvek v našich životoch, kde cítime akoby sa nám niektoré situácie stále opakovali a nechápeme prečo. Dôvod je ukrytý v podvedomí ako aj iluzórne obmedzenia. Dokážeme spolu transformovať vnímanie stresovej situácie, odpustiť, prijať život, zbaviť sa závislostí, strachov, fóbii, tráum. Nepotrebujeme sa ‘’rochniť’’ v traumatických zážitkoch niekoľko hodín, samotný proces zmeny presvedčení trvá niekoľko minút. Ale ak si to situácia vyžaduje vieme čerpať z minulosti skrz pochopenia nejakej situácie (každý to máme inak).

Mobirise Website Builder

Najväčším tajomstvom našeho života nie sú gény, ale sú to práve podvedomé presvedčenia, ktoré ovplyvňujú akým spôsobom žijeme život na bunkovej úrovni."
-Bruce H. Lipton

Výskum v neurológii uvádza, že najmenej 95% našeho vnímania je v skutočnosti podvedomé. Práve podvedomie tvorí tzv. skladisko našich hodnôt, presvedčení, nastavení, názorov, ktoré sme nadobudli do našeho 7 roku života. Tieto presvedčenia máme od rodiny, učiteľov, kamarátov a pod., ktorými nás dlhé roky programovali. 5% zostáva našej vedomej mysli, ktorá má sny, túžby, ciele, plány a preto s týmto malým percentom je výzva prepísať vnútorné nastavenia. Jediné čo potrebujeme je vyťahovať z podvedomia nepodporujúce presvedčenia a prepisovať, teda nahrádzať ich novými podpornými. Vďaka čomu nám pomáhajú svalové testy skrz, ktoré zistíme či to tak máme v podvedomí alebo nie. Podvedomie vždy hovorí pravdu. Ďalej pomocou techník na to určených prepojíme hemisféry (ľavú a pravú), aby sme sa dostali do ‘’whole brain’’ pozície.

Skutočná sila na zmenu je vo Vás samotných a PSYCH-K® sa používa ako kľúč na odomknutie a aktiváciu tejto vnútornej sily. 

Cítiš, že by si potreboval s niečím vo svojom živote pomôcť? Nasmerovať? Transformovať? Cítiš, že ti niečo chýba?
Metóda PSYCH-K® je skvelým nástrojom, s ktorým môžeme uskutočniť okamžité a trvalé zmeny na podvedomej úrovni. Prekonáva štandardné metódy vizualizácie, afirmácii, mantier a pozitívneho myslenia.

Táto metóda nenahrádza lekársku starostlivosť a ošetrenie kvalifikovaným lekárskym personálom.