Ako PSYCH-K® funguje

PSYCH-K® ponúka spôsob ako rýchlo identifikovať a transformovať presvedčenia, ktoré vás ‘’limitujú’’ na presvedčenia, ktoré vás ‘’podporujú’’vo všetkých oblastiach života. Je to jednoduchý a priamy spôsob, ako zmeniť sebalimitujúce presvedčenia na podvedomej úrovni. Vaše presvedčenia sú základom vašej osobnosti. Vaše presvedčenia majú ďalekosiahle následky na váš život.

V PSYCH-K® pracujeme s - nadvedomou, vedomou a podvedomou myslou.

Vo vedomej úrovni si partner (klient) stanoví to ako by to chcel mať, ako sa v tom chce cítiť a k tomu vytovorí cieľové prehlásenie.
V podvedomej úrovni prepisujeme limitujúce presvedčenia na podporujúce.
Nadvedomie nám môže dať povolenie alebo aj zamietnuť ďalší postup skrz svalové testy. Je to celé riadené výhradne múdrosťou vašeho tela. Neradím, nepoučujem ako máš konať. Mojím darom je tvoriť láskyplný a bezpečný priestor, v ktorom ti odpovede dokážu prísť samé.
Whole-brain (zharmonizovanie oboch mozgových hemisfér) ideálny na prepis podvedomých vzorcov, ktoré boli tvorené limitujúcimi presvedčeniami.

Mobirise Website Builder

"Skutočne najväčší dar, ktorý môžete darovať, je vaša vlastná transformácia."
- Lao Tzu

Príklady limitujúcich presvedčení:
-Nemal by som skúšať nič nové, pretože sa to pravdepodobne nepodarí.
-Obviňujem ostatných za svoje problémy.
-Ľudia by ma nemali radi takú aká v skutočnosti som.
-Všetko čo robím nie je dosť dobré.

Príklady podporných presvedčení:
-Mám odvahu komunikovať to ako to cítim.
-Všetko čo sa deje, sa deje pre moje najvyššie dobro.
-Mám silu a moc prepísať realitu svojho sveta.
-Limity sú ilúzia.
-Ja som láska.
-Láska je bezpečná.
-Milovať a byť milovaná je bezpečné.
-Je bezpečné žiť svoju silu.
-Tvorím svoju pravdu.
-Užívam si lásku každý okamžik svojho života.
-Som v prúde hojnosti.
-Vníma svet ako bezpečné miesto.
-Moje schopnosti sú bezhraničné.
-V každom okamžiku mám silu spraviť rozhodnutie...a mnoho iných…

Henry Ford povedal: ‘’Nech už veríš, že to dokážeš alebo veríš, že to nedokážeš…máš pravdu!’’Naše presvedčenia stanovujú limity toho, čo môžeme dosiahnuť.

Celý proces je riadený výhradne múdrosťou tela, podvedomia a nadvedomia. Na riadenie celého procesu sa používa svalový test tak, aby bol čo najefektívnejší a najbezpečnejší. Metóda využíva najmodernejšie poznatky z oblasti epigenetiky a psycho-neuro-imunológie.

PSYCH-K® môže rýchlo a ľahko komunikovať priamo so svojou podvedomou mysľou a používaním metód integrácie hemisfér mení staré sebalimitujúce presvedčenia na nové sebapodporujúce doslova do pár minút.